Административно обслужване Печат

Административни звена, обслужващи издаването на ДОКУМЕНТА

“ФРОНТ”  ОФИС“БЕК” ОФИС
Дирекция “Административно- правно финансово и стопанско и обслужване”: Главен специалист KАО-гише                            Главен специалист организатор АО
телефони: 092-62-63-77(вътрешен 101,220)
адрес: гр. Враца, ул.”Черни Дрин" № 2
e-mail:    Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  приемно време:  всеки работен ден от  8:30 ч. до 17:00 ч. без прекъсване
Дирекция "Медицински дейности”                                                                                   Лице за контакт:  Дежурен телефони: 092-62-63-77                                    адрес: гр.Враца , ул.”Черни Дрин „ № 2.
e-mail:
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
 приемно време:                                        вторник   от  10.00ч. до 12.00ч                  четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.
“ФРОНТ”  ОФИС“БЕК” ОФИС
Дирекция “Административно- правно финансово и стопанско и обслужване”: Главен специалист KАО-гише                             Главен специалист организатор АО
телефони: 092-62-63-77(вътрешен 101,220)
адрес: гр. Враца, ул.”Черни Дрин" № 2
e-mail:   Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  приемно време:  всеки работен ден от  8:30 ч. до 17:00 ч. без прекъсване
Дирекция "Надзор на заразните болести”

Лице за контакт: Дежурен телефони: : 092-62-63-77 (вътрешен 302)  адрес: гр.Враца , ул.”Черни Дрин „ № 2.
e-mail:
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.         
  приемно време:вторник   от  10.00ч. до 12.00ч                  четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.
“ФРОНТ”  ОФИС
“БЕК” ОФИС
Дирекция “Административно- правно финансово и стопанско и обслужване”: Главен специалист KАО-гише                             Главен специалист организатор АО
телефони: 092-62-63-77 (вътрешен 101,220)
адрес: гр. Враца, ул.”Черни Дрин" № 2
e-mail:   Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  приемно време:  всеки работен ден от  8:30 ч. до 17:00 ч. без прекъсване
Дирекция "Обществено здраве”     Лице за контакт:Дежурен телефони:: 092-62-63-77 (вътрешни:104,320, 105,119,412)                                                   адрес: гр.Враца , ул.”Черни Дрин „ № 2.
e-mail:
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.        
 приемно време:  вторник   от  10.00ч. до 12.00ч.                  четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.
“ФРОНТ”  ОФИС
“БЕК” ОФИС
Дирекция “Административно- правно финансово и стопанско и обслужване”: Главен специалист KАО-гише                             Главен специалист организатор АО
телефони: 092-62-63-77(вътрешен 101,220)
адрес: гр. Враца, ул.”Черни Дрин" № 2
e-mail:   Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  приемно време:  всеки работен ден от  8:30 ч. до 17:00 ч. без прекъсване
Дирекция "Лабораторни изследвания”

Лице за контакт: Дежурен телефони: : 092-62-63-77 (вътрешен 403)                   адрес: гр.Враца , ул.”Черни Дрин „ № 2.
e-mail:
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.                                    
 приемно време:                                         вторник   от  10.00ч. до 12.00ч                  четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч